2019-01-23 13.59.11

Här är jag med våra egna hundar Krille's Nixa,

Mi-Jos Jalle och Rindrosens Abba.